Waar ben je naar op zoek?

Impulssubsidies aanvragen

OPENDOEK krijgt er vanaf dit jaar een nieuwe kernopdracht bij: subsidies verstrekken. Dat betekent dat we jaarlijks 50.000 euro van de Vlaamse Overheid mogen verdelen onder gezelschappen en artiesten.

Hoe ziet die subsidie eruit? En hoe kan je die aanvragen? Alle informatie vind je op deze pagina!

Deze nieuwe impulssubsidie is bedoeld voor projecten, activiteiten en initiatieven die de reguliere werking overstijgen. Met deze subsidie willen we artistieke ontwikkeling en samenwerkingen stimuleren. Deze lijn is er voor iedereen uit de sector: zowel leden als niet-leden van OPENDOEK kunnen een aanvraag indienen en naast feitelijke verenigingen en vzw's, komen individuen ook in aanmerking. Een individu kan 500 euro aanvragen, gezelschappen kunnen een bedrag van 1000 euro of 2500 euro aanvragen.

Vanwaar komt deze subsidie plots?

Tot 2018 ontvingen (sommige) theatergezelschappen provinciale subsidies. Door de interne staatshervorming werden middelen overgeheveld naar het Gemeentefonds en de Vlaamse Overheid. Zo kwamen er verschillende Vlaamse subsidielijnen voor de amateurkunsten. Eén ervan, de projectsubsidies Talentontwikkeling voor de amateurkunsten, kende in 2024 zijn laatste ronde. Het geld dat oorspronkelijk besteed werd aan deze subsidielijn wordt nu verdeeld over verschillende lijnen binnen het nieuwe amateurkunstendecreet. Eén van die lijnen is de impulssubsidie die de negen amateurkunstenorganisaties mogen verdelen binnen het amateurkunstenlandschap.

Voor wie?

De impulssubsidie is er voor projecten, activiteiten en initiatieven binnen de podiumkunsten die worden uitgevoerd in de vrije tijd met als mogelijke aanvragers:

 • Feitelijke verenigingen
 • Vzw's
 • Individuele theaterbeoefenaars

Wat houdt de subsidielijn in?

Individuele artiesten of gezelschappen kunnen volgende bedragen aanvragen:

 • Individuele artiesten: 500 euro
 • Gezelschappen: 1000 of 2500 euro

De betaling gebeurt in twee schijven. Na de start van de impulssubsidie wordt er 80 % uitbetaald, na de goedkeuring van de inhoudelijke en zakelijke verantwoording volgt het resterende saldo (20 %).

Voorwaarden

De nieuwe impulssubsidie heeft als doel de artistieke ontwikkeling van jou of je gezelschap te bevorderen en positief te stimuleren. Hieronder vind je de hoofdvoorwaarden:

 • De aanvraag overstijgt de reguliere werking van het gezelschap of het gangbare artistieke parcours van de artiest.
 • Je project gaat van start in het komende theaterseizoen (start september van het jaar van aanvraag) en vindt plaats in een periode van max. twee jaar na de start van de subsidies.
 • Enkel aanvragers vanuit de vrije tijd mogen indienen.
  • Professionelen mogen ingeschakeld worden, maar kunnen de initiële aanvraag niet indienen
 • Deze subsidie kan gecombineerd worden met andere subsidielijnen, van lokale tot internationale projectsubsidies, maar niet met een impulssubsidie bij een andere amateurkunstenorganisatie.

Gedetailleerde informatie over de voorwaarden en procedure vind je in het reglement:

Reglement impulssubsidie 2024 2025 259.54 KB pdf

Procedure

Je kan je aanvraag indienen via het formulier op onze website. In dit formulier beschrijf je de inhoud van het project en de timing aan de hand van enkele vragen, je stuurt ook een totaalbegroting mee.

 • OPENDOEK controleert alle aanvragen vooraleer ze ontvankelijk worden verklaard.
 • De uiteindelijke beslissing wordt niet gemaakt door OPENDOEK, maar door een onafhankelijke beoordelingscommissie met een goede kennis van het theater in de vrije tijd en alle theaterdisciplines. De beoordeling vindt plaats in juni 2024.
 • De beslissing wordt op maandag 1 juli 2024 meegedeeld.
  • Enkel kosten vanaf zondag 1 september 2024 kunnen deel uitmaken van de subsidieafrekening.

DEADLINE VOOR AANVRAGEN:

Tot en met woensdag 15 mei 2024

Zakelijke luik

Bij het aanvraagformulier dien je ook een financiële begroting met alle inkomsten en uitgaven binnen het project in. Je kunt ervoor kiezen om je eigen begroting in te dienen of gebruik te maken van een sjabloon van OPENDOEK: hier vind je sjablonen voor een begrotingstabel voor individuele kunstenaars en voor organisaties.

De begroting moet realistisch zijn. Eigen inkomsten moeten aangegeven worden. Tijdens de administratieve controle worden de opgegeven kosten uit de begroting gecontroleerd en er wordt nagegaan of ze wel of niet binnen je reguliere werking passen. Sommige kosten worden niet aanvaard, zoals:

 • Vaste kosten
 • Kosten met terugwerkende kracht
 • Geschenken
 • Catering
 • Huur (met uitzondering van een locatieproject)

Vragen over de impulssubsidie?

OPENDOEK basislogo monotint Petrol OPENDOEK basislogo

Contacteer Speelhetslim

(Impuls)subsidies, coaching, cursussen, theateradvies, trajectbegeleiding en binnenkomers

Ontvang alle info en updates over de theaterwereld via onze nieuwsbrief!