Waar ben je naar op zoek?

Onze missie

OPENDOEK is de organisatie die het theater in de vrije tijd inspireert, faciliteert en ondersteunt waardoor auteurs, makers, spelers, vertellers en publiek zich artistiek en sociaal kunnen ontplooien.
SOW23 - Publiek
© Femke Den Hollander

OPENDOEK is de organisatie die het theater in de vrije tijd inspireert, faciliteert en ondersteunt waardoor auteurs, makers, spelers, vertellers en publiek zich artistiek en sociaal kunnen ontplooien in een voortdurend veranderende samenleving. OPENDOEK houdt als vlot bereikbare medestander de vinger aan de pols met theater als medium dat verbindt en emancipeert.

OPENDOEK bouwt aan een theater- en podiumkunstenlandschap waarin iedereen met een passie voor theater (auteurs, makers, spelers, vertellers en publiek ) zich thuis voelt. OPENDOEK zet in op de hybriditeit van dit theaterlandschap en doet dit op een manier waarbij ieder individu kansen krijgt, ongeacht leeftijd, gender, herkomst, beperkingen, sociaal-economische status,…  Jongeren worden bijvoorbeeld gemobiliseerd en geïnspireerd via JongDOEK terwijl AGE on stAGE zich richt op de 55+’ers.

In dit landschap komen diverse artistieke expressievormen aan bod, van niche tot populair, van traditioneel tot experimenteel en kunnen spelers, makers, vertellers en gezelschappen zich artistiek en sociaal ontplooien, met zuurstof en impulsen voor ontwikkeling, vernieuwing en experiment op eenieders niveau. Er zijn voldoende toon- en speelkansen voor individuele artiesten en gezelschappen voor een breed en divers publiek in Vlaanderen, Brussel en het buitenland. De internationale uitwisseling draagt bij tot zowel artistieke inspiratie als sociale ontplooiing. 

Samenhang en solidariteit zijn onze kernwaarden, die zich vertalen in een zoektocht naar diverse en vernieuwende manieren om middelen, netwerken en kennis te delen. We streven een sterke verankering na in een samenleving in volle verandering, waarin theater een grote maatschappelijke impact heeft. Deze impact wordt erkend door stakeholders, waardoor die erkenning zich vertaalt in voldoende middelen om zijn maatschappelijk potentieel te realiseren. 

Om dit te realiseren is OPENDOEK een toegankelijke, flexibele en resultaatgerichte organisatie die vanuit een grote nieuwsgierigheid en engagement de vinger aan de pols houdt op vlak van de samenleving en het hele landschap van de podiumkunsten. Mensen met een passie voor die podiumkunsten kunnen zich op verschillende manieren engageren: als vrijwilliger, als speler, als verteller, als maker, als auteur, als deelnemer, als kijker…  Dit resulteert in een ledenbestand van meer dan 30 000 individuen en meer dan 1000 aangesloten groepen. Deze leden kunnen genieten van organisatorische en artistieke ondersteuning zoals bijvoorbeeld de verzekering, advies in verband met auteursrechten, de theaterbibliotheek met meer dan 23 000 teksten, theatercursussen, coachings, trajectbegeleiding, … We stimuleren ontmoeting en interactie tussen deze leden door onze festivals, diverse projecten en ontmoetingsdagen.

OPENDOEK ontwikkelt cross-sectorale partnerships, zowel binnen het bredere kunstenlandschap, binnen andere maatschappelijke domeinen als binnen het beleid op diverse niveaus (lokaal, bovenlokaal, regionaal, Vlaams, federaal en internationaal). 

Wil je meer weten over OPENDOEK download dan hier ons beleidsplan.

Ontvang alle info en updates over de theaterwereld via onze nieuwsbrief!