Waar ben je naar op zoek?

vzw's

Heel wat theatergezelschappen in de vrije tijd hebben het statuut van vzw. Op deze pagina verzamelen we informatie die voor hen belangrijk kan zijn.

First things first: een vzw of feitelijke vereniging?

De feitelijke vereniging is eenvoudiger te hanteren dan de VZW en vergt minder formaliteiten en kosten. Het risico voor de individuele leden is hoger, doordat zij met hun privévermogen instaan en aansprakelijk zijn voor de verplichtingen en aansprakelijkheden van de vereniging. De VZW heeft rechtspersoonlijkheid en dus is de rechtspersoon zelf aansprakelijk voor haar activiteiten en verbintenissen.

Klik hier voor meer informatie over de feitelijke vereniging en het verschil met een VZW.

Bron: Vlaams Studie- en Documentatiecentrum voor vzw's (VSDC)

Voorbeeldstatuten

Tegen 2024 moeten de statuten van je vzw worden aangepast aan de nieuwe vzw-wetgeving. Hieronder vind je twee voorbeelden waarop je je kan baseren. (Een van een vzw zonder zaal en een van een vzw met een eigen zaal.) Deze voorbeelden zijn volledig in overeenstemming met de nieuwe vzw-wetgeving.

Heb je meer specifieke info nodig? Dan kan je contact opnemen met Scwitch, een coöperatieve die socioculturele organisaties ondersteunt in hun zakelijk beheer. (Let wel: de dienstverlening van Scwitch is niet altijd gratis!)

Statuten vzw zonder zaal 68.15 KB pdf Statuten vzw met zaal 60.39 KB pdf

UBO-registratie verplicht

Door de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, worden alle rechtspersonen verplicht om hun ‘uiteindelijk begunstigden’ (‘Ultimate Beneficial Owner’ of UBO) te registreren. De wet is bedoeld om te voorkomen dat personen met slechte bedoelingen zich verschuilen achter een onderneming, stichting of andere juridische entiteit. De ‘uiteindelijk begunstigden’ zijn alle personen ten voordele van wie een verrichting wordt gedaan of een zakelijke relatie wordt aangegaan of die de uiteindelijke eigenaar of bezitter zijn.

Sinds 31 maart 2019 zijn vennootschappen en verenigingen verplicht om hun UBO’s (‘Ultimate Beneficial Owners’, oftewel ‘Uiteindelijk begunstigden’) te registreren in het nationale UBO-register.

Het blijft echter niet bij een eenmalige registratie: jaarlijks moet de informatie over de uiteindelijk begunstigden in het register bevestigd worden. Ook moet elke verandering over een uiteindelijk begunstigde uiterlijk één maand later in het UBO-register worden ingeschreven. De UBO’s moeten dus worden bevestigd binnen de 12 maanden na elke wijziging. Om dit niet te vergeten, is een waarschuwingssysteem opgezet in het online platform van het UBO-register: één maand voor het verstrijken van de termijn krijgen de wettelijke vertegenwoordigers van de vereniging een herinnering.

Speciaal voor lokale verenigingen maakte de sociale coöperatie Scwitch een aangepaste online toelichting bij die wet

Ontvang alle info en updates over de theaterwereld via onze nieuwsbrief!