Waar ben je naar op zoek?

Algemene voorwaarden theateradvies

1. speelhetslim

Met speelhetslim biedt OPENDOEK theatergezelschappen de mogelijkheid om gratis theateradvies op maat te krijgen.

2. Kostprijs

De kosten verbonden aan het theaterbezoek (excl. catering, bijkomende tickets, …) worden door OPENDOEK betaald.

3. Frequentie

  • Wil je een theateradviseur tijdens een voorstelling dan kan je die één keer per theaterseizoen aanvragen.
  • Wil je een theateradviseur tijdens een repetitie dan kan je die één keer per productie aanvragen.
  • Wil een gezelschap een tweede of meerdere bezoeken van een theateradviseur dan staan zij in voor alle kosten na het eerste bezoek.

4. Voorwaarden voor bezoek theateradviseur

  • Bij theateradvies tijdens een repetitie krijgt het gezelschap één theateradviseur, bij een voorstelling komen er twee. In beide gevallen zorgt het gezelschap voor gratis tickets.
  • Na de voorstelling of repetitie wordt tijd voorzien voor een nagesprek. In samenspraak met de theateradviseur(s) wordt bepaald wie deelneemt aan dit gesprek. Gelieve hiervoor een rustige plek te voorzien.
  • Tijdens het nagesprek benoemt de theateradviseur de sterktes en de groeikansen voor het gezelschap. Eventueel gevolgd door een concreet advies of oplossing. Het is de bedoeling dat het gezelschap deze bevindingen neerschrijft in een adviesverslag.
  • Bij een repetitie krijgt de theateradviseur na uiterlijk één week een adviesverslag, dat wordt geschreven door het gezelschap. Met deze timing kan de theateradviseur bijkomende tips geven in aanloop naar de voorstelling.
  • Bij een voorstelling krijgt de theateradviseur twee weken na het adviesbezoek een adviesverslag. Na ontvangst van het verslag kunnen de theateradviseurs beslissen of er nog een extra nagesprek moet worden gepland.

5. Het adviesgesprek

De theateradviseur geeft zijn bevindingen, geeft meer uitleg waar nodig en reikt desgewenst suggesties aan. Nadien maakt het gezelschap zelf het adviesverslag op.

6. Deelname aan festivals

Het adviesgesprek en het zelfgemaakte adviesverslag geven geen garantie tot het spelen op één van onze festivals noch een kwaliteitsoordeel namens OPENDOEK. Wil het gezelschap deelnemen aan een festival, dan moet het zijn kandidatuur voor desbetreffend festival indienen volgens de geijkte procedure.

7. Annulering

OPENDOEK geeft minstens één week op voorhand door aan het gezelschap wanneer de theateradviseur langskomt.
Kan het adviesbezoek niet meer plaatsvinden? Laat het dan ten minste 2 werkdagen op voorhand weten aan sven.vanrietvelde@opendoek.be én info@opendoek.be. Zo kunnen wij de theateradviseur tijdig verwittigen.

Komt een theateradviseur aan op een repetitie of voorstelling en is er geen mogelijkheid om het theateradvies te geven, dan worden de gemaakte kosten* doorgerekend aan het gezelschap.

OPENDOEK laat het gezelschap tijdig weten wanneer een adviesgesprek niet kan doorgaan en zoekt samen met het gezelschap naar een vervangdag.

8. Gegevens

Alle ingevoerde gegevens worden gebruikt voor intern gebruik in functie van speelhetslim. De theateradviseur die het bezoek uitvoert, krijgt een kopie van deze gegevens. Ook hij/zij mag deze enkel gebruiken in functie van dit theateradvies.

*Gemaakte kosten: Vergoeding theateradviseur(s) + kilometervergoeding.

Ontvang alle info en updates over de theaterwereld via onze nieuwsbrief!