What are you looking for?

Bevraging subsidies voor theatergezelschappen in de vrije tijd

Thursday 27 Jul 2023
OPENDOEK
Subsidies geld

Vul onze bevraging in om de noden voor subsidies voor theatergezelschappen in de vrije tijd in kaart te brengen.

Een nieuw amateurkunstendecreet staat in de stijgers. Dit kan voor jouw gezelschap heel belangrijk worden. Op voorstel van Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon werkt de Vlaamse Regering aan een nieuw decreet (een soort “wet” binnen de Vlaamse Gemeenschap) dat de mogelijkheid zal bieden om de gezelschappen financieel te ondersteunen.

De eerste nieuwe subsidielijn daarvan zal vanaf 2024 worden gelanceerd. Er zullen impulssubsidies worden verdeeld, die de artistieke ontwikkelingen van gezelschappen in de vrije tijd kunnen stimuleren. OPENDOEK krijgt de opdracht om de verdeling van deze impulssubsidies te organiseren. En daarvoor willen we niet over één nacht ijs gaan.

We willen – via deze bevraging – zicht krijgen op de noden die er zijn, zodat we een toegankelijke aanvraag- en beoordelingsprocedure kunnen opmaken.

Help je mee zodat we in de toekomst jullie nog beter kunnen ondersteunen?
Het invullen van de bevraging duurt 5 à 10 minuten.

More News

Het Feestkomitee Multatuliteater Dagmar Blommaert 2013 2

Hulplijn bij de aanvraag van projectsubsidies talentontwikkeling amateurkunsten

Subsidies 01.08.2022
Read more
Euro 2991837 1920 1

It's all about the money

OPENDOEK magazine 15.03.2019
Read more
Adobe Stock 95665646

Tips en Tricks voor het nieuwe theaterseizoen

Inspiratie 25.08.2023
Read more

Receive all updates about OPENDOEK via our newsletter (in Dutch)