What are you looking for?

Hulplijn bij de aanvraag van projectsubsidies talentontwikkeling amateurkunsten

Monday 01 Aug 2022
OPENDOEK
Het Feestkomitee Multatuliteater Dagmar Blommaert 2013 2

Om theaterliefhebbers extra te ondersteunen richt OPENDOEK een hulplijn in voor het indienen van subsidie-aanvragen

In het najaar zitten er zoals gewoonlijk enkele indiendata aan te komen voor subsidieaanvragen. De eerste deadline ligt op 15 oktober 2023, voor de subsidielijn 'Projectsubsidies Talentontwikkeling in de amateurkunsten'. Het stimuleren van artistieke talenten staat hierin centraal.

Om theaterliefhebbers extra te ondersteunen richt OPENDOEK een hulplijn in. Stuur je dossier tijdig door naar info@opendoek.be.


Wij bekijken je dossier en geven enkele tips om je verder te helpen. Voor de vorige indienronde maakten we een webinar aan die uitleg en tips geeft over de projectsubsidie Talentontwikkeling in de amateurkunsten. Die kan je nog altijd raadplegen.

Receive all updates about OPENDOEK via our newsletter (in Dutch)