What are you looking for?

It's all about the money

Friday 15 Mar 2019
Dominic Depreeuw
Euro 2991837 1920 1

Money, money, money: we kunnen er niet omheen. Ook wie een theaterproductie wil maken, moet zorgen dat hij centen heeft om te starten.


Voor veel verenigingen is het schipperen om te kunnen blijven bestaan, zeker nu ook de subsidies vanuit de provinciebesturen wegvallen en er zeker geen rechtstreekse betoelaging in de plaats komt. Op zoek naar mogelijkheden om alsnog inkomsten te vinden? Hier zijn alvast vijf tips, waarmee je misschien zelfs extra mensen aan je vereniging bindt!


1. TROOPER.BE

Geld inzamelen via Trooper: het is iets wat elke vereniging kan doen, en misschien wel zou moeten doen. Want eenmaal je dit in gang hebt gezet, komt er vanzelf een zakcentje binnen.

Trooper is een website waarop je volledig gratis een profiel kunt aanmaken voor je vereniging. Aan dat profiel hang je dan een aantal bestaande winkels waar mensen online kunnen bestellen (bol.com, HEMA, Torfs enzovoort). Trooper zet dan jouw profielpagina online. Daarna laat je weten aan al je leden en sympathisanten dat zij jouw gezelschap kunnen steunen door hun online aankopen voortaan te doen via de Trooperpagina. Daarvoor moeten zij ook eerst naar Trooper surfen en daar jouw gezelschap opzoeken. Op de Trooperpagina van jouw gezelschap staan dan de links naar de online winkels en van daaruit kan de bezoeker gewoon online shoppen, zoals anders.

Doordat de Trooperlink wordt gebruikt, weet de shop welke vereniging jij wil steunen en zorgt die ervoor dat die vereniging een mooie commissie krijgt, meestal zo’n vijf procent. Voor de klant die komt shoppen, kost het geen cent meer. Op de website Trooper.be staat het allemaal heel duidelijk uitgelegd. Super Trooper, toch?

2. CROWDFUNDING

Vertaald betekent crowdfunding: financiering door de menigte (‘the crowd’). Het wordt ook wel eens publieksfinanciering genoemd. Crowdfunding is een alternatieve wijze om een project te financieren. Je gaat dus niet lenen bij de bank, of geld vragen bij een overheid, maar vraagt het rechtstreeks bij de mensen die je willen steunen. Zo’n project kan heel wat inhouden: een bijzondere productie, de renovatie van je theatergebouw, de aankoop van technisch materiaal enzovoort. Bij crowdfunding bied je je project aan (bijvoorbeeld op online platformen zoals Kisskissbankbank of Kickstarter) en vermeld je daarbij het bedrag dat je nodig hebt. Op deze manier kan iedereen investeren in het project. Het achterliggende idee is dat veel particulieren een klein bedrag investeren en dat al deze kleine investeringen samen het project volledig financieren.

Er bestaan platformen om een crowdfunding te kunnen starten. Je vindt er informatie over op de website van sommige verzekeringsmaatschappijen. Ook loont het de moeite om eens te surfen naar de webpagina’s van het agentschap innoveren & ondernemen van de Vlaamse overheid. Ook daar is een aparte rubriek over crowdfunding, waar je onder meer te weten komt of jouw project misschien in aanmerking komt voor een voordelig belastingtarief. Kortom: misschien valt er toch nog een beetje overheidssteun uit de bus.

3. GEMEENTE

Het is ook aan te raden om een nauwe band op te bouwen met je gemeentebestuur. Zorg er bijvoorbeeld al voor dat je vereniging zeker zetelt in de cultuurraad van je gemeente. Daarnaast bestaan er ook nu al goede voorbeelden van gemeenten die bijspringen voor de (cultuur)verenigingen op hun grondgebied. Het loont dus de moeite om hierover met je gemeentebestuur in gesprek te gaan.

Enkele goede voorbeelden die nu al bestaan of bestonden:

  • Activiteiten van toneelgezelschappen worden ook aangekondigd via de communicatiekanalen van de stad (infokrant gemeente, lichtkranten, e.d.m.)
  • Regelmatig overleg tussen cultuurverenigingen en dienst cultuur
  • Reservaties via de gemeentelijke diensten
  • Hulp bij de aankoop van materialen
  • Gratis atelier en opslagruimte
  • Technicus van de groep wordt begeleid door de technicus van de gemeente
  • Recepties bij vieringen worden gefinancierd door de gemeente
  • Gratis vervoer van decorstukken en ander materiaal

4. BOVENLOKAAL GELD

Wie bovenlokaal wil werken (lees: waarbij een streek of meerdere gemeenten betrokken zijn) kan ook steun of advies vinden bij sommige organisaties. De belangrijkste zijn de Sociale Innovatie Fabriek en het gloednieuwe Steunpunt Bovenlokale Cultuur.

De eerste is er voor verenigingen die op een creatieve manier iets verbeteren aan de samenleving. Dat kan dan bijvoorbeeld gaan over het doorbreken van het sociaal isolement van mensen, zorgen voor minder afval in de wijk, of een manier waarop voedseloverschotten nog nuttig gebruikt worden. Mogelijks doe je zulke dingen al met je gezelschap zonder te weten dat je daar steun voor kunt krijgen.

Het Steunpunt Bovenlokale Cultuur is er om individuen, organisaties en besturen te ondersteunen bij hun praktijkontwikkeling, subsidieaanvragen en beleidsvisie rond bovenlokale cultuur. Ook wil het nieuwe ontwikkelingen op het vlak van bovenlokale cultuur stimuleren. Misschien niet slecht om eens na te denken over een project met andere gezelschappen in de buurgemeenten. Wie weet wat het in gang zet.

5. SPONSORS

Uiteraard kunnen ook sponsors belangrijk zijn om jouw vereniging financieel boven water te houden. De meeste evidente sponsorformule is geld of diensten vragen in ruil voor naamsvermelding. Maar er is meer mogelijk. Een sterk voorbeeld uit de praktijk lees je elders op deze site.

More News

Peter Van de Mierop

Het Stadstheater redde zichzelf met een origineel sponsor-concept

OPENDOEK magazine 15.03.2019
Read more
Geld

Wat te doen voor de poen?

OPENDOEK magazine 11.10.2019
Read more

Receive all updates about OPENDOEK via our newsletter (in Dutch)