What are you looking for?

Subsidies aanvragen

Subsidies geven veel mogelijkheden. Ze zorgen ervoor dat projecten, activiteiten of initiatieven waarvan je al zo lang droomde - maar de risico’s te groot waren - toch gerealiseerd kunnen worden. Op deze pagina vind je alle nodige informatie.

20230814 Future Telling c Matej Macek 38 kopie

Welke subsidies kan ik aanvragen?

Binnen het theater in de vrije tijd zijn er meerdere subsidiemogelijkheden:

  • De impulssubsidie van OPENDOEK
  • Subsidies voor internationale projecten
  • De subsidie voor bovenlokale cultuurprojecten van OP/TIL
  • De subsidie voor kleinschalige bovenlokale cultuurprojecten van OP/TIL
LJF22 Workshop Schrijven c Liza Renders 15

Subsidiedossier opmaken

Om aanvragers op weg te helpen, schreef het vroegere Het Forum voor Amateurkunsten een aantal richtlijnen uit voor de opmaak van subsidiedossiers. Naast do's en don'ts over de samenstelling en omvang van het inhoudelijk aanvraagdossiers, geven ze tips mee over de opmaak van een begroting, maar even goed over het indienen van het werkingsverslag en de afrekening. Zo sporen ze aanvragers aan steeds de juiste formulieren te gebruiken, eigen accenten in de verf te zetten, een sluitende begroting op te maken, tijdig het werkingsverslag in te dienen en sprekende bewijsstukken toe te voegen.

Het gaat om een leidraad. Naast een vlotte pen en goede vormgeving, moet vooral de inhoud van je project de kwalitatieve toets doorstaan.

Richtlijnen opstellen subsidiedossier 691.04 KB pdf
20230815 Future Telling c Matej Macek 7 kopie

Subsidiewijzer

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media stelde een subsidiewijzer op. Met deze online tool kom je te weten wat de verschillende subsidiemogelijkheden zijn voor jouw theatergezelschap of project.

Receive all updates about OPENDOEK via our newsletter (in Dutch)