What are you looking for?

OPENDOEK zoekt partnerorganisates voor vakantieproject Project V in 2024

Monday 19 Jun 2023
OPENDOEK
Project V Nikon Liza 3

Project V is er voor kwetsbare kinderen en jongeren. Het heeft als doel om aan de hand van theater zomerverlies tegen te gaan en hen een verhaal te geven op 1 september.

Project V is een vakantieproject van OPENDOEK, voor kinderen en jongeren in een kwetsbare positie die niet op vakantie kunnen. Het heeft als doel om aan de hand van theaterworkshops zomerverlies tegen te gaan en kinderen een verhaal te geven op 1 september. We starten van de constatatie dat veel initiatieven voor deze doelgroep van korte duur zijn. Daarom organiseren we niet één kamp van 1 of 2 weken maar komen we één dag per week samen, gespreid over de volledige vakantie. Zo blijven deelnemers de hele zomer gestimuleerd, zijn ze deel van iets groters en hebben ze steeds iets om naar uit te kijken.

Met Project V willen we kinderen en jongeren bereiken die drempels (financieel of anders) ervaren om in de zomer waardevolle vakantie-ervaringen op te bouwen. OPENDOEK zoekt organisaties die met kwetsbare kinderen of jongeren werken en/of lokale besturen die het project mee willen uitrollen in de zomer van 2024. Is Project V misschien wel iets voor jouw organisatie of lokaal bestuur, kom dan luisteren naar één van de infosessies waarop we de doelstellingen van het project, de uitrol ervan en een mogelijke samenwerking verder toelichten. De infosessies zijn vrijblijvend.


De infosessie zijn intussen voorbij. Interesse? Neem contact op via info@opendoek.be

Dossier Project V

More News

DALL Ebeeld gevangenissen

OPEN CALL: Breng je voorstelling in een gevangenis

Open Call 28.03.2023
Read more
Leuven Centraal c BELGA 1

Ex-gedetineerde Andy liep de toneelmicrobe op in de gevangenis van Leuven-Centraal

OPENDOEK magazine 08.10.2020
Read more

Receive all updates about OPENDOEK via our newsletter (in Dutch)