What are you looking for?

150 jaar Koninklijke Maatschappij Concordia (Tongeren)

Thursday 09 May 2024
150 jaar Concordia Tongeren c H Bv L

150 jaar Concordia, dat is 150 jaar cultuur in verschillende vormen van muziek en toneel. Die jaren getuigen van heel veel inzet van vrijwilligers, met een niet-aflatende passie voor theater.

Theo Munters c H Bv L

Theo Munters, regiocoördinator van OPENDOEK Limburg-Zuid was een van de sprekers die zijn waardering mocht uitspreken voor 150 jaar Concordia en voor de toneelvereniging De Witte Lelie in het bijzonder: “Mensen samenbrengen en verbinden daar gaat het om. En sinds een tweetal jaren is de toneelvereniging De Witte Lelie weer ontloken en bloeit ze weer in haar oude glorie. Proficiat aan de mensen die hier hun schouders onder hebben gezet, waarvan er één zelfs al vijftig jaar op de planken staat!”

Francois Mulleners 50 jaar op de planken c H Bv L

Ter gelegenheid van dit 50-jarig jubileum werd François Mulleners even naar voor geroepen om hem een verdiend applaus te geven.

Namens OPENDOEK mochten we hem een gouden pin opspelden en het boek ‘Het Bankje’ overhandigen met de verzamelde verhalen samengebundeld die tijdens de coronaperiode overal in Vlaanderen te beluisteren waren.

Een 150-jarige vereniging, daar kan zo maar niet aan voorbij worden gegaan. Ook daar hoort een geschenkje bij in de vorm van een zeefdruk van de kunstenaar Obed Vleugels, eveneens overhandigd namens OPENDOEK.

Een welverdiend applaus!

More News

Job alert

Vacature: projectcoördinator (voltijds)

Read more
240124 repetitie school Lier 0417

DE RIJKDOM VAN MEESPELEN IN SCHOOLTONEEL - Op bezoek bij de repetities van het schooltoneel van het Sint-Ursula-instituut in Lier

Read more
2024 02 Fotos huldiging d Eglantier

Huldiging jubilarissen Toneelgezelschap d’Eglantier

Read more

Receive all updates about OPENDOEK via our newsletter (in Dutch)