What are you looking for?

UBO-registratie verplicht!

Friday 23 Aug 2019
Ubo register v3009

Door de wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, worden ook vzw's verplicht om hun ‘uiteindelijk begunstigden’ (UBO) te registreren.


Door de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, worden alle rechtspersonen verplicht om hun ‘uiteindelijk begunstigden’ (‘Ultimate Beneficial Owner’ of UBO) te registreren.

De wet is bedoeld om te voorkomen dat personen met slechte bedoelingen zich verschuilen achter een onderneming, stichting of andere juridische entiteit.

De ‘uiteindelijk begunstigden’ zijn alle personen ten voordele van wie een verrichting wordt gedaan of een zakelijke relatie wordt aangegaan of die de uiteindelijke eigenaar of bezitter zijn.

Ook voor vzw's

Voor VZW’s is dit een eigenaardig punt. Niemand bezit immers een VZW of krijgt het vermogen ervan. Toch moet je ook voor een VZW de ‘uiteindelijk begunstigden’ opgeven!

Oorspronkelijk moesten alle vzw’s tegen 31/03/2019 hun uiteindelijk begunstigde(n) (Ultimate Beneficial Owner, UBO) ingeven in het register. Gezien de blijvende onduidelijkheden is de verplichting tot het invullen van het UBO-register uitgesteld tot 30 september 2019.

De statuten van bestaande vzw's moeten aangepast zijn tegen 1 januari 2024.

UBO-register: jaarlijks te herbevestigen

Sinds 31 maart 2019 zijn vennootschappen en verenigingen verplicht om hun UBO’s (‘Ultimate Beneficial Owners’, oftewel ‘Uiteindelijk begunstigden’) te registreren in het nationale UBO-register.

Het blijft echter niet bij een eenmalige registratie: jaarlijks moet de informatie over de uiteindelijk begunstigden in het register bevestigd worden. Ook moet elke verandering over een uiteindelijk begunstigde uiterlijk één maand later in het UBO-register worden ingeschreven.

Om technische redenen is de informatie over de uiteindelijk begunstigden van alle voornoemde entiteiten op 30 april 2020 automatisch bevestigd. Er moet dus vóór 2021 geen bevestiging meer gebeuren.

De UBO’s zullen dus in de toekomst altijd bevestigd moeten worden binnen de 12 maanden na elke wijziging. Om dit niet te vergeten, is een waarschuwingssysteem opgezet in het online platform van het UBO-register: één maand voor het verstrijken van de termijn krijgen de wettelijke vertegenwoordigers van de vereniging een herinnering.

More News

Payconiq

Elektronisch kunnen betalen verplicht vanaf 1 juli

Wetgeving 13.06.2022
Read more

Receive all updates about OPENDOEK via our newsletter (in Dutch)