What are you looking for?

ENQUETE FAMEUS: LAAT JE STEM HOREN!

Wednesday 27 Sep 2023

Net als OPENDOEK wil ook Fameus weten wat jij nodig hebt als kunstenaar, en jouw ideeën tot bij de politici brengen.

Fameus is een organisatie die alle amateurkunstenaars of -verenigingen in Antwerpen en districten wil inspireren, stimuleren én ondersteunen. Net als OPENDOEK wil ook Fameus weten wat jij nodig hebt als kunstenaar, en jouw ideeën tot bij de politici brengen.

Daarom heeft Fameus een uitgebreide enquête opgesteld. OPENDOEK doet een warme oproep om deze in te vullen. De bedoeling is om op basis van de resultaten een ambitienota op te stellen voor de verkiezingen van 2024 in Antwerpen.

Surf naar www.fameus.be en je ziet onmiddellijk de link naar de enquête.

More News

Bevraging nieuw deelplatform: FARENDO

Read more
Kamerich Budwilowitz c Troupe Courage

Kunstenaars in de coulissen: de maskermaker

Read more
Romeo en Julia gemaakt door Adobe Firefly

7 MANIEREN OM KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE IN TE ZETTEN VOOR JE VOLGENDE VOORSTELLING: “THERE’S AN AI FOR THAT!”

Read more

Receive all updates about OPENDOEK via our newsletter (in Dutch)