What are you looking for?

ENQUETE FAMEUS: LAAT JE STEM HOREN!

Wednesday 27 Sep 2023

Net als OPENDOEK wil ook Fameus weten wat jij nodig hebt als kunstenaar, en jouw ideeën tot bij de politici brengen.

Fameus is een organisatie die alle amateurkunstenaars of -verenigingen in Antwerpen en districten wil inspireren, stimuleren én ondersteunen. Net als OPENDOEK wil ook Fameus weten wat jij nodig hebt als kunstenaar, en jouw ideeën tot bij de politici brengen.

Daarom heeft Fameus een uitgebreide enquête opgesteld. OPENDOEK doet een warme oproep om deze in te vullen. De bedoeling is om op basis van de resultaten een ambitienota op te stellen voor de verkiezingen van 2024 in Antwerpen.

Surf naar www.fameus.be en je ziet onmiddellijk de link naar de enquête.

More News

240124 repetitie school Lier 0417

DE RIJKDOM VAN MEESPELEN IN SCHOOLTONEEL - Op bezoek bij de repetities van het schooltoneel van het Sint-Ursula-instituut in Lier

Read more
2024 02 Fotos huldiging d Eglantier

Huldiging jubilarissen Toneelgezelschap d’Eglantier

Read more
De jubilarissen

Viering 25 jaar Toneelvereniging de Heiendse Toneelvrienden Scarabée

Read more

Receive all updates about OPENDOEK via our newsletter (in Dutch)