Details zoekertje

  • Aanbieder is
    Gezelschap
  • Aanbieder zoekt
    Andere

De toneelgroep Plansjeetrappers uit Laakdal willen de kaartenverkoop en plaatsreservatie informatiseren. We zijn dus op zoek naar een goed programma om dat te kunnen realiseren. We willen ons graag terdege informeren en hopen dat we info kunnen krijgen over goede ervaringen en realisaties.
Graag vernemen we deze info via mail Vanbel.coenen@skynet.be .
Bij voorbaat bedankt.
Namens het bestuur van Plansjeetrappers vzw

Reageren