vanaf 30 oktober, verschillende locaties

 Voor jongeren vanaf 15 jaar

Een theatervoorstelling maken ‘from scratch’, misschien wel dé uitdaging waar je al jaren van droomt. In dit traject van drie sessies begeleiden we je van ‘scratch’ tot afgewerkt product. Je kan het hele traject volgen of afzonderlijke sessies.

 

Dit traject staat zowel open voor jongeren vanaf 15 jaar als voor begeleiders van jongerentheater. Het wordt dus een zeer diverse groep.

 


• PRIJS
1 SESSIE: €30
OPENDOEK-lid: €21
Deelname + lidmaatschap: €27


VOLLEDIG TRAJECT: €70 (kansentarief mogelijk: €35)
OPENDOEK-lid: €60
Deelname + lidmaatschap: €66

 

INSCHRIJVEN VOLLEDIG TRAJECT 

 

 

SESSIE 1:

'FROM SCRATCH’ NAAR INSPIRATIE

Een voorstelling of performance bedenken, hoe begin je daaraan? In deze sessie komen allerlei inspiratietechnieken aan bod. Denk bij voorbeeld aan een woordenstroom, adaptatie- en associatie-oefeningen, brainstormmogelij kheden, … Aan het einde van de sessie heb je een inhoudelij k idee voor een voorstelling of performance. Je kan je voor deze sessie alleen inschrij ven, of met medemakers.

 

• DOCENT

Niels Nijs

 

• WANNEER

Zondag 30 oktober

10:00 > 17:00

 

• WAAR

Feestzaal Stad Aalst

Grote Markt 3, 9300 AALST

 

INSCHRIJVEN SESSIE 1
 

 

SESSIE 2:
VAN INSPIRATIE NAAR CREATIE

Je hebt een idee. Maar hoe zorg je er voor dat dat idee een voorstelling of performance wordt? Hoe ga je aan de slag met de opgedane inspiratie? In deze sessie komen verschillende aspecten aan bod die een voorstelling meer body geven:
personage-ontwikkeling, licht en geluid, scenografie, … Aan het einde van deze sessie heb je een beter beeld van hoe je met je idee inhoudelijk aan de slag kan.


• DOCENT
Annelore Van Eycken


• WANNEER
Zondag 13 november, 10:00 > 17:00


• WAAR
Ontmoetingscentrum De Bruul
Brouwersstraat, 3000 LEUVEN

 

INSCHRIJVEN SESSIE 2


SESSIE 3:
VAN CREATIE NAAR AFGEWERKT PRODUCT
In de laatste sessie van het makerstraject gaan we dieper in op de omkadering van je voorstelling of performance. Zaken die aan bod komen, zij n het plannen van je
voorstelling, fi nanciële aspecten, marketing, … Dit alles wordt deskundig toegelicht door de collega’s van het NTGent.


• DOCENT
Dirk Crommelinck


• WANNEER
Zondag 4 december, 10:00 > 17:00


• WAAR
NTGent
Sint-Baafsplein 17,
9000 GENT

 

INSCHRIJVEN SESSIE 3 

 

 

Beeld (c) Liza Renders