Waar ben je naar op zoek?

Subsidies

Een creatief project inhoudelijk op poten zetten is één ding. Hier financiële ondersteuning voor vinden, is iets van totaal andere orde. Niet alle organisatoren hebben deze vaardigheid even goed in de vingers. Enkele tips en handige tools op een rij.

LJF22 Workshop Schrijven 15
© Liza Renders

Subsidiedossier opmaken

Om aanvragers op weg te helpen, schreef vroegere Het Forum voor Amateurkunsten een aantal richtlijnen uit voor de opmaak van subsidiedossiers. Naast do's en don'ts over de samenstelling en omvang van het inhoudelijk aanvraagdossiers, geven ze tips mee over de opmaak van een begroting, maar even goed over het indienen van het werkingsverslag en de afrekening. Zo sporen ze aanvragers aan steeds de juiste formulieren te gebruiken, eigen accenten in de verf te zetten, een sluitende begroting op te maken, tijdig het werkingsverslag in te dienen en sprekende bewijsstukken toe te voegen.

Het gaat om een leidraad. Naast een vlotte pen en goede vormgeving, moet vooral de inhoud van je project de kwalitatieve toets doorstaan.

Richtlijnen opstellen subsidiedossier 691.04 KB pdf

Welke subsidies kan ik aanvragen?

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media stelde een subsidiewijzer op. Met deze online tool kom je te weten wat de verschillende subsidiemogelijkheden zijn voor jouw theatergezelschap of project.


Subsidies voor internationale projecten

Ook op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media vind je een overzicht van de internationale subsidiemogelijkheden. Zowel internationale events in Vlaanderen als Vlaamse projecten in het buitenland kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring.


OPENDOEK webinar en hulplijn 'Talentontwikkeling Amateurkunsten'

In het najaar zitten er zoals gewoonlijk enkele indiendata aan te komen voor subsidieaanvragen. De eerste deadline ligt op 15 oktober 2023, voor de subsidielijn 'Projectsubsidies Talentontwikkeling in de amateurkunsten'. Het stimuleren van artistieke talenten staat hierin centraal.

Om theaterliefhebbers extra te ondersteunen richt OPENDOEK een hulplijn in. Stuur je dossier tijdig door naar info@opendoek.be.

Wij bekijken je dossier en geven enkele tips om je verder te helpen. Voor de vorige indienronde maakten we een webinar aan die uitleg en tips geeft over de projectsubsidie Talentontwikkeling in de amateurkunsten. Die kan je nog altijd raadplegen.


OP/TIL webinar 'Bovenlokale cultuurprojecten - light versie'

Ben je een kleine culturele speler die een eerste impuls zoekt om culturele ideeën te realiseren?
Kies dan voor de kleinschalige bovenlokale cultuurprojecten. De Vlaamse overheid reikt 4 keer per jaar subsidies uit voor bovenlokale cultuurprojecten, nu ook aangepast aan kleinschalige bovenlokale projecten.

Dien ten laatste 1 maart in (voor start vanaf 1 juli) of voor 1 september (voor start vanaf januari van het volgende jaar).

Alle info kan je hieronder raadplegen via de webinar of via de website van OP/TIL.


Impulssubsidies bij OPENDOEK vanaf 2024

Vanaf 2024 krijgt OPENDOEK een nieuwe kernopdracht van de Vlaamse overheid, waardoor we impulssubsidies kunnen verdelen die de artistieke ontwikkeling van gezelschappen in de vrije tijd kunnen stimuleren. In het najaar van 2023 daarover meer informatie.

Ontvang alle info en updates over de theaterwereld via onze nieuwsbrief!