UBO-register

Door de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, worden alle rechtspersonen verplicht om hun ‘uiteindelijk begunstigden’ (‘Ultimate Beneficial Owner’ of UBO) te registreren.

 

De wet is bedoeld om te voorkomen dat personen met slechte bedoelingen zich verschuilen achter een onderneming, stichting of andere juridische entiteit.

 

De ‘uiteindelijk begunstigden’ zijn alle personen ten voordele van wie een verrichting wordt gedaan of een zakelijke relatie wordt aangegaan of die de uiteindelijke eigenaar of bezitter zijn.

 

Ook voor vzw's

Voor VZW’s is dit een eigenaardig punt. Niemand bezit immers een VZW of krijgt het vermogen ervan. Toch moet je ook voor een VZW de ‘uiteindelijk begunstigden’ opgeven!

 

Oorspronkelijk moesten alle vzw’s tegen 31/03/2019 hun uiteindelijk begunstigde(n) (Ultimate Beneficial Owner, UBO) ingeven in het register. Gezien de blijvende onduidelijkheden is de verplichting tot het invullen van het UBO-register uitgesteld tot 30 september 2019.

 

Speciaal voor lokale verenigingen maakte de sociale coöperatie Scwitch een aangepaste online toelichting bij die wet. Deze kan je hieronder bekijken.

 

https://scwitch.be/opensource/verklaring-uiteindelijke-begunstigde-vzw