Naar aanleiding van de Werelddag Dementie (21 sept.) wil OPENDOEK de aandacht vestigen op een nieuw project rond theater en dementie.

 

In Vlaanderen hebben naar schatting 131.800 mensen dementie. Dit aantal zal als gevolg van de vergrijzing, tegen 2060 verdubbeld zijn. Uiteraard treft dit niet alleen de mensen die zelf dementie hebben maar ook de familie, vrienden en andere betrokkenen.

 

OPENDOEK wil daarom de aandacht vestigen op deze groeiende groep en problematiek. Om de maatschappelijke rol van amateuracteurs te vergroten en ze te laten zien dat theater ook als methode kan gebruikt worden, starten we een scholingstraject op. Dit scholingstraject laat zien hoe theatrale elementen kunnen ingezet worden om contact te maken met mensen met dementie.

 

Scholingstraject Theater Veder

OPENDOEK, Theater Veder en CERA gaan dit najaar van start met het scholingstraject  ‘de Veder-methode’. Dit is een methode waarbij theater wordt gebruikt om in contact te komen met mensen met geheugenproblemen. De positieve effecten hiervan zijn wetenschappelijk bewezen. De Veder-methode is daarmee een erkende interventie. In totaal zullen er 36 mensen opgeleid worden om zich de Veder-methode eigen te maken.

 

De Veder-methode gebruikt theatrale elementen zoals personages en attributen. Daarnaast worden bestaande effectieve methodieken ingezet, zoals validation, reminiscentie en neuro linguïstisch programmeren. Hierdoor ontstaat er wederkerig contact tussen de speler en de persoon met dementie.

Het opleidingstraject bestaat uit verschillende elementen, zoals een handboektraining, coaching on the job en certificeringstraining. Deze volgen elkaar op, om uiteindelijk te leiden tot een officiële scholing in de Veder-methode.

 

Na het opleidingstraject zullen de deelnemers huiskamervoorstellingen spelen in woonzorgcentra over heel Vlaanderen en Brussel. Deze voorstellingen zijn intieme bijeenkomsten, waarin met behulp van theatrale middelen interactief contact wordt bewerkstelligd. De voorstellingen worden gebracht voor een groep van ongeveer 12 tot 14 ouderen met geheugenproblematiek die thuis of in een woonzorgcentrum wonen. OPENDOEK geeft amateuracteurs hiermee de kans om hun talent in te zetten voor kwetsbare ouderen, en zo een mooie bijdrage leveren aan hun omgeving. Met dit project hopen OPENDOEK, Theater Veder en CERA de mogelijkheid te bieden aan zorginstellingen om nieuwe vrijwilligers aan zich te binden, die zelfstandig voorstellingen kunnen uitvoeren.

 

Bij deze activiteiten kunnen ook thuiswonende ouderen met dementie worden uitgenodigd. Dit is een kans voor zorginstellingen om invulling te geven aan hun rol als activiteitencentrum in de wijk. De samenwerking tussen lokale toneelverenigingen, buurtcentra, woonzorgcentra en amateurspelers, versterkt de sociale cohesie binnen de lokale gemeenschap.

 

Interesse in dit opleidingstraject?

Kom dan zeker naar een van de infosessies.

-             24 september om 19.30u in Woonzorghuis Ten Kerselaere, Boonmarkt 27, 2220 Heist-op-den-Berg

-             26 september om 19.00u in Woonzorgcentrum Pagode, Oorlogskruisenlaan 90, 1120 Neder-Over-Heembeek

-             17 oktober om 19.00u in Woonzorgcentrum OLV Antwerpen, Pieter van Hobokenstraat 3, 2000 Antwerpen

-             19 oktober om 14.00u in Woonzorgcentrum Sint-Jozef, Kloosterhof 1, 3910 Neerpelt

-             21 oktober om 10.30u in LDC de Villa, VZW de Korenbloem, Sint-Jansplein 13,  8500 Kortrijk

-             26 oktober om 10.30u in Woonzorgcentrum Zuiderlicht, Zuidbroek 8, 9030 Mariakerke

-             16 november om 10.30u in Woonzorgcentrum De Winde, Werftstraat 11, 2431 Veerle

Er volgt nog een infosessie in regio Brugge

 

Voor verdere vragen, neem contact op met

Sofie Wanten

sofie.wanten@opendoek.be

03 222 40 99

0497 35 60 63