Steun veilige activiteiten!

Het is duidelijk dat het coronavirus nog niet meteen zal verdwijnen. We willen echter niet dat dit virus ons hele leven lamlegt.

 

Daarom bogen OPENDOEK en andere culturele organisaties zich over de vraag hoe we het culturele leven op een veilige manier kunnen laten doorgaan. Dit gebeurde in rechtstreeks overleg met het beleid en met de experten van de GEES. Wekenlang is er overlegd om tot een sluitend veiligheidsprotocol te komen.

 

Theatergezelschappen en andere culturele verenigingen houden zich sindsdien aan strenge veiligheidsregels die afgesproken zijn binnen dat veiligheidsprotocol. Zij volgen daarbij een stappenplan, met o.a. een risico-analyse en een draaiboek dat vooraf moet worden ingediend en goedgekeurd vooraleer de activiteit mag doorgaan.

 

Maar net nu sluiten verschillende lokale en provinciale besturen opnieuw de deur. Wij delen dan ook de oproep van De Federatie om het verenigingsleven niet nodeloos opnieuw stil te leggen, maar om verenigingen net te ondersteunen in hun ambitie om corona-veilige activiteiten te organiseren. We waren voorbereid en zijn dat nog altijd.

 

Want een leven zonder cultuur, dat is geen leven.

 

8 tips voor lokale besturen.pdf