Donderdag 16 februari 2023 om 14u en 19u

Op donderdag 16 februari 2023 organiseren OPENDOEK en OVSG een inspiratie- en netwerkmoment ‘DKO en het theater in de vrije tijd’ in het nieuwe open huis van OPENDOEK, aan de Italiëlei 6 te Antwerpen.

 

Zowel het Deeltijds Kunstonderwijs als het vrijetijdstheater werken actief aan het verhogen van de kunstbeoefening. Wij zijn ervan overtuigd dat beide sectoren veel van elkaar kunnen leren en meer voor elkaar kunnen betekenen. Maar kennen zij elkaar genoeg…

 

Vaak horen wij dat theatergezelschappen op zoek zijn naar jong bloed, maar kunnen zij dan niet bij het DKO terecht? En kunnen deze gezelschappen, bijvoorbeeld via het systeem van Alternatieve Leercontext, ook geen meerwaarde bieden aan het leertraject van de studenten?

 

Een samenwerking tussen beide velden blijkt geen sinecure. Toch duiken er hier en daar pareltjes op. Het zijn net die pareltjes die we van onder de radar willen halen, als inspiratie voor anderen.

Waar liggen de pijnpunten voor mogelijke samenwerkingen? En kunnen we het DKO en de amateurkunsten überhaupt wel dichter bij elkaar brengen?

 

Op ons netwerkmoment van 16 februari willen wij in 2 aparte sessies (14u en 19u) onderzoeken welke samenwerkingen er mogelijk zijn tussen de opleidingen Woord aan het DKO en het theater in de vrije tijd. Onze bedoeling is om die dag mensen uit verschillende Woord-opleidingen en theatergezelschappen samen te brengen, waarbij wij elkaar kunnen inspireren en gezamenlijk proberen om de drempels tot nieuwe samenwerkingen te verkleinen.

 

Heeft u interesse om hieraan aan deel te nemen of heeft u voor ons voorbeelden van een samenwerking die inspirerend kan werken, neem dan gerust contact met ons op via sven.vanrietvelde@opendoek.be