En daar speel je niet mee!

Er is deze dagen heel wat te doen rond de besparingen op cultuur. Kunstenaars, professionelen én amateurs, uit verschillende disciplines laten van zich horen. Ook OPENDOEK is bezorgd. Want de aangekondigde besparingen hebben ook impact op onze werking en indirect dus ook op de (amateur)theaterwereld die we dagelijks ondersteunen. Vaak sta je niet stil wat de impact van een beleidsbeslissing op je vrije tijd of je hobby kan zijn. Daarom willen we even schetsen waar het om gaat. En vragen we aan jou om je solidariteit met de ganse cultuur- en kunstensector te tonen.

 

Minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) heeft in zijn beleidsnota uiteen gezet hoe hij het cultuurbeleid in Vlaanderen de komende jaren (2019-2024) wil organiseren. Daar is natuurlijk ook een begroting aan verbonden. Beide plannen zijn op vrijdag 8 november ingediend bij het Vlaams Parlement. Toen werd het officieel dat Minister Jambon de komende jaren fors wil besparen op de middelen die de Vlaamse overheid investeert in cultuur. Op donderdag 14 november werden de plannen voorgesteld in de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement.
 

OPENDOEK moet keuzes maken

Ook voor OPENDOEK betekent dit een besparing van 6 % op haar werkingsmiddelen ingaande vanaf januari 2020. Daarom moeten ook wij een besparingsoefening maken op de huidige begroting. OPENDOEK wil eenzelfde dienstverlening voor haar 33.000 leden garanderen en wil de werking bestendigen maar is wellicht genoodzaakt om keuzes te maken, om prioriteiten te stellen. Deze besparingsoefening wordt uiteraard ook met de raad van bestuur, algemene vergadering en de stuurgroep amateurtheater die onze leden  vertegenwoordigt besproken. De Federatie neemt als belangenbehartiger zijn rol op in de gesprekken met de minister.
 

Cultuur is levensnoodzakelijk

Maar OPENDOEK is ook bezorgd over wat de besparing teweegbrengt in de ruimere samenleving. Immers cultuur is een kostbaar goed. De huidige aanslag op het cultuurbudget raakt ons allemaal. Het is immers bewezen dat zowel actief als passief met kunst en cultuur bezig zijn positief is voor je mentale en fysieke gezondheid, volgens de Wereld GezondheidsOrganisatie. Als de kaalslag in de cultuursector verder wordt doorgezet, moeten we misschien met zijn allen naar de dokter om een voorschrift voor een kuur cultuur in ons leven…   En denk je eens in hoe het leven zou zijn zonder theater- en dansvoorstellingen, zonder muziek en festivals, zonder boeken en strips, zonder schilderijen en tekeningen, zonder tv en radio, zonder… plezier in het leven? Saai en grijs, minder genereus en gastvrij, creatief en innovatief. Daar zijn we bij OPENDOEK van overtuigd.


Solidair met ons publiek

Daarom steunt OPENDOEK de oproep van ‘de cultuursector’ om de minister te laten zien hoeveel Vlamingen en Brusselaars de leden van OPENDOEK elke dag bereiken met de voorstellingen die jullie met hart en ziel maken.
 

Wat doe je concreet?

  • Nodig na elke voorstelling je publiek uit op het podium. Leg dit imposante beeld vast met je telefoon.
  • Stuur de foto naar bianca.de.wolf@opendoek.be, onze nieuwe communicatieverantwoordelijke
  • Vermeld daarbij zeker de titel van je stuk, de datum en de locatie en de naam van het gezelschap.
  • We voorzien je beeld van een 60% gele balk en de hashtags #ditisonspubliek #thisisourculture #stateofthearts #OPENDOEK en we plaatsen het op de facebook van OPENDOEK
  • Plaats daarna het bewerkte beeld op je eigen social media kanalen (facebook, instagram, twitter) met de hashtags: #ditisonspubliek #thisisourculture #stateofthearts #OPENDOEK.
     

Hieronder vind je een mogelijke tekst waarmee je het publiek kan uitnodigen om op het podium te komen:


Beste toeschouwer,
 

We hopen dat je hebt genoten van onze voorstelling, we hebben ze gemaakt met hart en ziel.
Je weet wellicht dat de investeringen in kunst onder vuur liggen. Wij vechten voor onze passie en onze kunst.
Maar jij, de toeschouwer, wordt niet gehoord. Als je bereid bent ons te steunen, nodigen we je graag uit om nu op het podium te komen.
Neem onze plaats in, ga in de spotlights staan en toon dat kunst en cultuur belangrijk zijn voor jou.
We maken dan een foto die we via de social media verspreiden. Op deze manier voer jij mee actie voor het behoud van investeringen in cultuur en de kunsten.
Dit is uiteraard geen verplichting. Het is een vraag, een verzoek van vriend tot vriend.
Als je niet op de foto wil of niet wenst deel te nemen, is dat uiteraard geen probleem. Even goede vrienden.
 

Meer info en actie

De cultuursector demonstreerde op 14 november aan het Vlaams Parlement tegen deze besparingen. Een verslag daarvan lees je hier. De nieuwe beleidsnota Cultuur van Minister Jambon lees je hier, en hier kan je zelf in de cijfers duiken. Intussen vroegen heel wat partners uit de Vlaamse kunst- en cultuursector (waaronder de Federatie, de belangenbehartiger van o.a. de amateurkunsten) in een brief aan Minister Jambon om in dialoog te gaan en toekomstige oplossingen te zoeken.
Ondertussen is er Vuur-Werk Vlaanderen, een beweging die honderden spelers uit het midddenveld verenigt (organisaties uit het jeugdwerk, cultuur, welzijn, zorg, sport, armoede, gelijke kansen, integratie, media, sociaal-cultureel volwassenenwerk én de amateurkunsten) Vuur-werk Vlaanderen nodigt alle organisaties én hun leden uit om in de week van 2 december van zich te laten horen en zich te laten zien. Lees hier hun open brief aan de Vlaamse regering.