Richtlijnen voor het amateurtheater

Geen paniek, wel gezond verstand

Het coronavirus dat eind december in China uitbrak, heeft momenteel Europa stevig in zijn greep.
De overheid neemt nu verregaande maatregelen om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) in België in te perken en te vertragen en om kwetsbare groepen te beschermen. Deze nieuwe richtlijnen gelden voor ons allemaal en zijn geldig vanaf vrijdag 13 maart middernacht tot en met 3 april.

 

Met wat gezond verstand en burgerzin kunnen we de verspreiding van het virus indijken. Zo beschermen we de meest kwetsbare mensen uit de samenleving en vermijden we een piek aan besmettingen die de capaciteit van ziekenhuizen zou overschrijden.

 

OPENDOEK volgt de nieuwe ontwikkelingen in verband met het coronavirus en de beslissingen van overheidswege op de voet. We vinden het belangrijk om de wereld van het amateurtheater te informeren en te sensibiliseren. We baseren ons hierbij op de richtlijnen van de overheid.

 

Ook voor jouw theatergezelschap vraagt dit waakzaamheid en actie.

 

Annuleer je voorstellingen en andere activiteiten

Alle culturele evenementen en bijeenkomsten worden van overheidswege verboden. Dit heeft natuurlijk ook voor jouw theatergezelschap gevolgen want je zal voorstellingen, repetities en andere activiteiten - ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn - moeten annuleren.

 

Annuleer of verzet je een voorstelling hou dan rekening met volgende zaken:

 

AUTEURSRECHTEN

De auteursrechtenverenigingen beseffen dat annulering in deze tijden een daad van overmacht is en passen hun annuleringsvoorwaarden aan.

Je moet ze wel zelf op de hoogte brengen van de annulering. Vermeld ook wat je plannen zijn met de afgezegde voorstellingen: worden ze uitgesteld? Zo ja, tot wanneer? …

 

Contacteer de verenigingen rechtstreeks: 

 

Voor algemene vragen over auteursrecht kan je natuurlijk ook steeds terecht bij Bastiaan Malcorps, coördinator van de Theaterbib (bastiaan.malcorps@opendoek.be)

 

VERWITTIG JE PUBLIEK

Verwittig de mensen die een ticket gekocht of gereserveerd hebben van de annulering van je voorstelling.

 

Stuur een e-mail (of contacteer mensen via telefoon) en leg de situatie kort uit. Vermeld ook wat je plannen zijn met de afgezegde voorstellingen: worden ze uitgesteld? Zo ja, tot wanneer? Worden de betaalde tickets terugbetaald of kunnen mensen ze omruilen? …  

Heeft je bestuur hierover nog geen beslissing genomen? Zeg dan dat zodra er meer nieuws is, je het zal laten weten.

 

Post een informatief bericht op facebook en de website van het gezelschap waarin je de situatie kort uitlegt en begrip vraagt van je publiek.

 

Heb je mensen toch niet kunnen bereiken? Hang dan een bericht aan de deur van de zaal met de boodschap dat de voorstelling geannuleerd is omwille van de richtlijnen van de overheid. Zorg ervoor dat er een e-mailadres of telefoonnummer bij staat, waarop mensen meer informatie kunnen krijgen ivm terugbetaling of omruiling van hun ticket. 

 

Voorbeeld van bericht:

Het coronavirus maakt een snelle opmars. Om de gezondheid van ons publiek en leden niet te riskeren lassen alle geplande voorstellingen en repetities af tot en met 3 april 2020.

We volgen hiervoor de richtlijnen van de overheid die uitdrukkelijk zegt om evenementen klein of groot niet te laten doorgaan. Dit ligt geheel in lijn met ons beleid en visie in deze tijd van onzekerheid en onmacht. Wij betreuren deze noodzakelijke, maar dappere beslissing en hopen op begrip van ons publiek en leden.

Wij hopen om jullie in de snelle toekomst alsnog goed nieuws te brengen over onze voorstelling. Tot die tijd: toi toi toi en zorg goed voor jezelf en je geliefden. 

 

VERWITTIG JE LEVERANCIERS

Als je voorstellingen annuleert, vergeet dan ook je leveranciers niet te verwittigen.  

 

VERWITTIG JE LEDEN

Breng al je leden op de hoogte van de beslissing van het bestuur.

Vermeld ook hier dat de maatregelen van de overheid er zijn om onze gezondheid niet verder in het gedrang te brengen. 

 

 

Wat met OPENDOEK-activiteiten?

Ook OPENDOEK en JongDOEK volgen de richtlijnen van de overheid. Uit zorg voor onze leden, voor partners en medewerkers hebben wij het besluit genomen om alle activiteiten tot 3 april op te schorten.

 

THEATERBIB

De Theaterbib in de Zirkstraat sluit de deuren voor het publiek tot 3 april.

Teksten en boeken kunnen enkel online ontleend worden.

Boeken die in de periode dat de Theaterbib niet vrij toegankelijk is binnen moeten, mag je voorlopig bijhouden. We rekenen uiteraard geen boete aan.

Contacteer ons per e-mail als je uitgeleende boeken wil verlengen.

 

CURSUSSEN, COACHING EN THEATERADVIES 

Worden tot 3 april afgelast.

Iedereen die is ingeschreven voor een cursus wordt via e-mail op de hoogte gebracht.

 

SELECTIES LANDJUWEELFESTIVAL

Door de annulering van voorstellingen van de gezelschappen kunnen de geplande selecties voor het Landjuweelfestival niet plaatsvinden.

 

TELEWERKEN

Omdat het OPENDOEK-team zoveel mogelijk overgaat op telewerken kunnen we niet garanderen dat we steeds via de vaste telefoonlijn bereikbaar zullen zijn.

Daarom raden we je aan ons zoveel mogelijk via e-mail te contacteren. Je vindt de persoonlijke e-mailadressen op onze site terug. Bellen graag tijdens de kantooruren. 

 

Deze maatregelen gelden zeker tot 3 april. Hou onze facebookpagina en website  in de gaten voor updates. We verontschuldigen ons voor het mogelijke ongemak maar tot nader orde gaat gezondheid voor.


 

Tot wanneer gelden deze maatregelen?

De maatregelen gaan van start op vrijdag 13 maart middernacht en lopen tot 3 april. 

In de tussentijd is het steeds mogelijk dat maatregelen verstrengen of wijzigen.  
Hiervoor kan je de officiële bronnen (zie onder) in de gaten houden.

 

 

Volg de officiële richtlijnen en informeer jezelf

Blijf geïnformeerd via volgende officiële bronnen:

 

Toi Toi Toi

OPENDOEK beseft ten volle dat het voor het amateurtheater ongelukkige tijden zijn. Veel gezelschappen hebben deze periode voorstellingen gepland. Voorstellingen waar met man en macht en veel enthousiasme aan gewerkt is en waar zowel de theatermakers als het publiek al maanden naar uitkeken. 
 

Echter, deze uitzonderlijke tijden vergen ook uitzonderlijke maatregelen willen we onszelf en onze geliefden beschermen tegen ziekte.  Intussen hopen en wensen wij dat iedereen als goeie buren en vrienden voor elkaar zorgt.

 

Mocht je hulp, steun, advies of gewoon een luisterend oor nodig hebben, laat het weten.

 

OPENDOEK is er voor jou!