Jibbe Willems

Een vrouw strandt met haar wagen ergens in de grote leegte. Dit landschap staat in schril contrast met het ratelende verhaal dat ze afsteekt tegen haar publiek. Van het noodlot maakt ze gebruik om terug te blikken op wat haar hier gebracht heeft. Was het een vlucht uit de realiteit, de angst om volwassen te worden, de dreigende sleur van een relatie, de spijt het heft dan niet in eigen handen genomen te hebben?

 

‘Verzet in vredestijd’ is een krachtige monoloog over hoe moeilijk het is je om te verzetten tegen beslissingen die stroken met de verwachte gang van zaken. Het al of niet durven buiten de lijntjes kleuren, voor één keer je impulsiviteit durven volgen. Een pleidooi voor eerst doen en dan pas denken!

 

Dit is geen avondvullend stuk, maar wel de ideale kans om één van je actrices eens te laten schitteren en je publiek voor heel even een spiegel voor te houden. Een vlot geschreven nadenkertje! (TDG)

 

Ontleen meteen