Ann Jellicoe

Jellicoe bewerkt een klassiek sprookje van de gebroeders Grimm tot een scherp portret van gezinnen en hoe die omgaan met buitenstaanders. Slimme Els (die zo dom is dat ze moeite heeft  om haar eigen naam te onthouden) wordt langzaamaan oud genoeg voor een huwelij k. Lachende Hans lijkt de juiste kandidaat, hoewel uit niets blij kt dat hij Els genegen is. En Zwij gzame Peter ziet in Hans vooral een goed slachtoff er voor zijn volgende verkooptruc. 


Dit stuk wordt vaak gebracht samen met een tweede stuk van Jellicoe: ‘Wat doen we met het monster?’ Met deze twee stukken trokken de auteur en haar gezelschap jarenlang langs scholen. De twee stukken kunnen echter ook los van elkaar gespeeld worden. Ideaal voor groepen die niet bang zijn om kinderen een minder vanzelfsprekend soort humor voor te schotelen.

 

ONTLEEN METEEN