Elsie Rottiers

Een familie uit Borgerhout – de man een treinmachinist, de vrouw een hoedenmaakster – vlucht tijdens WO I na de inval van het Duitse leger naar Nederland. Om aan een broodwinning te geraken trekken ze verder naar Engeland, van waaruit de man opgevorderd wordt om met treinen te rijden achter het front in Frankrijk. Aan de hand van hun dagdagelijkse gesprekken wordt de beleving van de oorlog geëvoceerd en in een historische context geplaatst. Een koor brengt liedjes uit die tijd.

 

De dialogen worden soms overladen met historische details, waardoor het stuk soms een lesje geschiedenis wordt, maar daar weet een goede regisseur wel raad mee. Ook het decor vereist veel fantasie. Oorlogsvluchtelingen is een heel genietbaar toneelstuk voor wie het laatste herdenkingsjaar van WO I wil aangrijpen in het theater. (AD)

 

meteen ontlenen