Wie de karikatuur van dialecttheater ontstijgt en het dialect als sterkte en als basis voor kwalitatief, hedendaags theater inzet, kan ook met dialecttheater probleemloos de provinciegrens oversteken. Tom Ternest: “Als er specifiek gereageerd wordt op onze West-Vlaamse hertaling is dat binnen de provincie misschien vanuit een nostalgische herkenning, buiten de provincie vanuit een verwondering voor bepaalde zegswijzen. We leren, door onze verschillende hertalingen ondertussen, wel meer en meer de mogelijkheden om specifieke uitdrukkingen en vergeten woorden inhoudelijk in te zetten of te verklaren in de voorstelling zelf. En we geven ons publiek ook bij elke voorstelling een ‘kallepingsje med uutleh’, een verklarend zakwoordenboekje. Daarin staan, naast enkele basisregels qua uitspraak en vervoegingen, de verklaring voor de typische uitdrukkingen en woorden in het specifiek gekozen dialect, die in de voorstelling gebruikt worden.”