Ooit al een boer Algemeen Nederlands horen praten? Of een oude bakkersvrouw? Goed, dit zijn stereotypen waarop natuurlijk uitzonderingen gelden. Maar eerlijk? Voor sommigen ligt het dialect veel dichter bij hun dagelijkse leefomgeving, zodat je hun emoties alleen op die manier naturel kunt overbrengen. Sommige dialogen zijn dus gewoon beter en minder gekunsteld in het dialect. Tom Ternest: “In onze voorstellingen wordt per personage afgewogen welke gradatie van dialect er gesproken wordt. De leeftijd van het personage is één bepalende factor. Maar ook de sociale context en evolutie ervan binnen het verhaal van het theaterstuk bepaalt welke spreektaal gebruikt wordt of zelfs ingezet wordt.” Annelies Vancraeynest: “Wat ons dus ook boeit is het feit dat het dialect en de hantering ervan een soort plaats op de maatschappelijke ladder vertegenwoordigen. Dat proberen we telkens in onze voorstellingen in te passen. Rang, status, macht, de perceptie van arm en rijk: we boren verschillende lagen aan in onze dramaturgie en spreken op die manier ook verschillende doelgroepen aan.”