EXPO

Twee iconen van het surrealisme treden in dialoog tijdens een uitzonderlijke tentoonstelling.

Dialogue entre deux icônes du surréalisme lors d’une exposition spéciale.

 

11 oktober 2019 tot 9 februari 2020, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Du 11 octobre 2019 au 9 février 2020, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique

 

 

Dalí & Magritte vinden elkaar in het uitdagen van de werkelijkheid en het omgooien van onze (schijnbare) zekerheden. De fascinerende verwantschap tussen beide iconen van het surrealisme komt tot uiting in schilderijen, sculpturen, foto’s, tekeningen, films en archiefstukken. Zowel Magritte als Dalí hebben zich wel eens aan experimentele filmkunst gewaagd. Theater komt heel dichtbij wanneer Dalí gaat samenwerken met Alfred Hitchcock of met Walt Disney. Welk decor zou hij vandaag ontwerpen voor een Landjuweel-productie?

 

Dalí et Magritte s’entendent à contester la réalité et à bouleverser nos certitudes (apparentes). La relation fascinante entre les deux icônes du surréalisme se reflète dans des peintures, sculptures, photographies, dessins, films et documents d’archives. Tant Magritte que Dalí se sont risqués à l’art cinématographique expérimental et le théâtre n’est pas bien loin lorsque Dalí collabore avec Alfred Hitchcock et Walt Disney. Quel décor utiliserait-il aujourd’hui pour une production du Landjuweel ?

 

 

Meer info: www.fine-arts-museum.be/nl

Plus d’informations sur : https://www.fine-arts-museum.be/fr