Praktisch

Bel Gonfio is koning van het land Bella Gonfio. Hij is een wat simpele dictator met een zwak voor taalzuiverheid. Aan zijn zijde staat zijn wellustige maar ook niet te bijster snuggere gemalin, Koningin Maart. Anouilh is zijn trouwe kamerdienaar , afkomstig uit een geslacht dat de Gonfio’s al generaties lang op hun wenken bedient. Bel Gonfio houdt van eenvoud in zijn regering en heeft derhalve maar één excellentie : de minister van Openbare Verdediging, Zeden en Van Nog Alles Wat. Harum, de vaste speechschrijver van de koning is in een impulsieve opwelling ontslagen net voordat het jaarlijkse ‘woord aan de natie’ moet gericht worden. Bel Gonfio is in alle staten. Wie schrijft een speech die de stabiliteit van het Rijk zal verzekeren? Harum kan zijn ontslag niet verkroppen en zint op wraak. Hij wil Bel Gonfio ongemerkt een speech bezorgen die hem nog lang zal heugen. Langzaam maar zeker loopt het boeltje volledig in het honderd. Schuilt er een verrader in de hofhouding van de koning? Bel Gonfio is een totaal absurd, oneerbiedig en bij momenten surrealistisch stuk dat de vloer aanveegt met ‘de elite van de natie’.