16-20 YEARS OLD

- Nederlandse versie onderaan -

 

It’s been a hell of a year. Even today planning ahead is not easy, especially an international theatre encounter. However, the organisers of EDERED want something to look forward to and are planning a unique edition of EDERED. In various countries, mini editions of the EDERED youth encounter will be organised at the same time. Theatre workshops will happen physically live in every mini edition, but through digital measures all mini editions will be connected for specific sessions such as a 'warming up' or 'national evening'. We will be working together all over Europe. One of the locations is our very own capital, Brussels! 

 

The multilingual reality of our own country will already make sure there’s an interesting exchange between youngsters during drama workshops and other activities. If corona-measures allow, also participants from neighbouring countries will join. 

 

Are you between 16 and 20, passionate about theatre and do you want to take part in this unique international drama project? Then, take your chance and apply as a participant! 

 

The project will take place from the 25th of July until the 1st of August. To apply, present yourself in a creative way in a video with a length of 3 to 5 minutes. Your video should be in English. Send it to jongdoek@opendoek.be by Saturday the 15th of May.

 

Dates: 25/7/2021 - 1/8/2021

Location: Brussels

Price: €50

Application: Send your video by the 15th of May

 

Nederlands: 

 

Wat een jaar is het geweest! Zelfs op de dag van vandaag is het niet evident om ver vooruit te plannen, en al zeker geen internationale theaterstage. De organisatoren van EDERED willen echter iets om naar uit te kijken en plannen een unieke editie van EDERED. In verschillende landen organiseren we op hetzelfde moment mini-edities van de EDERED youth encounter. De theaterworkshops zullen fysiek georganiseerd worden in elke mini-editie, maar via digitale middelen zullen alle mini-edities met elkaar verbonden zijn voor specifieke sessies zoals de 'warming up' of de 'national evening'. We zullen samenwerken over heel Europa. Eén van de mini-edities gaat door onze eigen hoofdstad Brussel!

 

De meertalige realiteit van ons eigen land zorgt sowieso al voor een interessante uitwisseling tussen jongeren tijdens drama workshops en andere activiteiten. Maar als de coronamaatregelen het toelaten zullen er ook deelnemers zijn uit buurlanden. 

 

Ben je tussen 16 en 20 jaar oud, gepassioneerd over theater en wil je deelnemen aan dit unieke internationale drama project. Grijp dan je kans en meld je aan als deelnemer. 

 

Het project vindt plaats van 25 juli tot en met 1 augustus 2021. Om aan te melden presenteer je jezelf op een creatieve manier in een video van 3 tot 5 minuten. De video moet in het Engels zijn. Stuur je video naar jongdoek@opendoek.be tegen zaterdag 15 mei. 

 

Data: 25/7/2021 - 1/8/2021

Locatie: Brussel

Prijs: €50

Aanmelding: Stuur je video op tegen zaterdag 15 mei