OPENDOEK zoekt partnerorganisaties voor theaterproject in de zomervakantie

Project V is een vakantieproject van JongDOEK, jongerenwerking van OPENDOEK, voor kinderen en jongeren in een kwetsbare positie die niet op vakantie kunnen. Het heeft als doel om aan de hand van theaterworkshops zomerverlies tegen te gaan en cultuurparticipatie te bevorderen. We starten van de constatatie dat veel initiatieven voor deze doelgroep van korte duur zijn. Daarom organiseren we niet één kamp van 1 of 2 weken maar komen we één dag per week samen, gespreid over de volledige vakantie. Zo blijven deelnemers de hele zomer gestimuleerd en hebben ze steeds iets om naar uit te kijken.  

 

Met Project V willen we kinderen en jongeren bereiken die drempels (financieel of anders) ervaren om in de zomer waardevolle vakantie-ervaringen op te bouwen. OPENDOEK zoekt organisaties die met kwetsbare kinderen of jongeren werken en/of lokale besturen die het project mee willen uitrollen. Is Project V misschien wel iets voor jouw organisatie of lokaal bestuur, kom dan luisteren naar één van de digitale infosessies waarop we de doelstellingen van het project, de uitrol ervan en een mogelijke samenwerking verder toelichten.