in Tyumen (Rusland)

Wereldfestival van het jeugdtheater 'Theatre Rеvоlutiоп'

 

Locatie: Туumеп, Russia
Datum: van 31 oktober tot 6 november 2019
(7 november is de dag van vertrek voor de terugreis vanuit Туumеп.)

 

Het festival 'Theatre Revolution' wordt gehouden in Tyumen sinds 2007. In 2013 werd het een internationaal festival. Gedurende 6 jaar hebben meer dап 50 theatergezelschappen deelgenomen aan het festival. Die gezelschappen kwamen uit Moskou, Sint-Petersburg, Kazan, Tchelyabins, Ufa, Kemerovo, Yekaterinburg en uit andere landen, zoals Oekraïne, Belarus, Slovakije, Estland, Litouwen, Hongarije, Denemarken, Duitsland, Italië, Frankrijk.

Het festival verwelkomde ook waarnemers uit België, Estland, Groot-Brittannië, Hongarije, Tsjechië, Slovakije, Frankrijk en andere landen.

Gedurende al die jaren werden de voorstellingen op het festival gezien door meer dan 10.000 toeschouwers.

In 2017 verwierf het festival de status van Europees festival. In 2019 zal het festival worden gehouden als het Wereldfestival van het jeugdtheater.

 

Organisatoren en partners

De stichters: het departement Public relations, communicatie eп jeugdbeleid van de Tyumen Regio, de Theater Uпie van de Russische Federatie, het Centraal-Europees Comité van AITA/IATA.

De organisatoren: het jeugdtheatercentrum 'Kosmos', de Russische afdeling van AITA/IATA

 

Locaties waar het festival plaatsvindt: Tyumen drama theatre, jeugdtheater 'Kosmos'.

 

Deelnemers

20 theatergezelschappen zullen deelnemen aan het festival, 10 gezelschappen vertegenwoordigen Rusland en 10 gezelschappen komen uit het buitenland (met een maximum van 10 deelnemers per gezelschap).

 

Financiële voorwaarden

Het bestuurscomité zal de kosten op zich nemen die verbonden zijn aan de accomodatie en maaltijden voor de buitenlandse deelnemers. Het comité zal ook transport voorzien voor de deelnemers en waarnemers van de luchthaven naar Tyumen, naar de locatie van het festival en terug.

 

De reiskosten zijn voor rekening van de deelnemende groep zelf. (Amateurkunstengroepen kunnen vaak aanspraak maken op een reistoelage van de overheid voor deelname aan een internationaal project. Meer hierover lees je op de website van de Vlaamse overheid, departement Cultuur: http://www.sociaalcultureel.be/volwassenen/intsamenwerking_intedienen.aspx)

 

Programma

Naast de voorstellingen staat ook nog op het festivalprogramma:

о Regisseurspanelgesprekken, waarbij een diverse groep van experts de discussie over de voorstellingen zal leiden.

о Masterclasses over acteren en bewegen op de scène.

о Een internationale conferentie met als thema 'jeugdtheater in de context van een wereldwijde culturele ruimte’. (De titel kan nog worden gewijzigd of aangepast.)

 

Selectie

De selectie van de internationale gezelschappen zal worden gebaseerd op de aanbevelingen van de nationale afdelingen van AITA/IATA en de links naar video-opnames van de voorstellingen, die verwacht worden tegen 15 april 2019.

 

Inschrijven!

Hieronder vind je het inschrijvingsformulier (in het Engels) waarmee je je kandidatuur kan stellen, in te vullen en op te sturen tegen ten laatste 15 april 2019, vergezeld van (een link naar) een video-opname van je voorstelling. Nadat de video-opnames zijn bekeken, zal het panel van deskundigen een selectie maken van de deelnemers. Deze zullen op de hoogte worden gebracht van de selectieresultaten tegen ten laatste 20 mei.

 

Visa

De iпtеrпаtiопаle gezelschappen die worden uitgenodigd voor het festival zullen een reisvisum voor Rusland moeten aanvragen. De officiële uitnodigingen daartoe zullen naar hen worden verzonden, wat hen in staat zal stellen om de visa aan te vragen bij de ambassades van de Russische Federatie in hun thuisland.

 

Welkom in Rusland!

 

Alla Zorina

Project coördinator

Voorzitter van het Centraal-Europees Comité van AITA/IATA

alla_zorina@mail.ru 

 

Application Form_Tyumen 2019.doc