Three folksongs in Toyama Japan © Katleen Clé

De Vlaamse overheid heeft een nieuwe regelgeving klaar om subsidies toe te kennen aan amateurkunstenprojecten met een internationaal karakter. Zowel amateurkunstenorganisaties, amateurkunstengroepen of individuele amateurkunstenaars komen in aanmerking.

Er wordt nadruk gelegd op verbreding (meer kansen voor diverse kunstdisciplines) en verdieping (focus op uitwisseling en expertiseontwikkeling). Ook cofinanciering van internationale amateurkunstenprojecten wordt mogelijk. Daardoor moeten interessante projecten makkelijker de weg vinden naar internationale (vaak Europese) financiering, aangezien internationale instanties dikwijls een cofinanciering van een nationale overheid opleggen.

 

Meer informatie is te vinden via deze link.