voor deelname aan een internationaal project

Reis

Amateurkunstengroepen (met rechtspersoonlijkheid met niet-commercieel karakter) en individuele amateurkunstenaars kunnen voor deelname aan een internationaal project aanspraak maken op een reistoelage van de Vlaamse overheid. (In het overgangsjaar 2019 kunnen feitelijke verenigingen ook een aanvraag indienen.) Je moet gevestigd zijn in het Nederlandstalige taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en actief zijn op het vlak van amateurkunsten.

 

Waarvoor?

Het gaat over de subsidiëring van de reiskosten voor deelname aan een internationaal project met internationale uitstraling. De subsidiabele reiskosten zijn beperkt tot de internationale vervoerskosten naar het buitenland en terug. Vervoerskosten in het land zelf worden niet aanvaard.

 

Kwaliteitscriteria

De administratie beoordeelt de aanvragen. Ze houdt daarbij rekening met de volgende kwaliteitscriteria:

 • het belang van deelname aan het project voor de aanvrager of de bijdrage die de deelname biedt aan de internationale uitstraling van de Vlaamse amateurkunsten;
 • de internationale uitstraling van het buitenlandse project;
 • de mogelijkheden tot ontmoeting en uitwisseling met andere deelnemers, experten en professionele kunstenaars;
 • de keuze van het vervoermiddel, met aandacht voor de ecologische voetafdruk; 
 • de haalbaarheid en concrete uitwerking van de subsidieaanvraag op het vlak van financiering, timing en praktische organisatie van de deelname.

 

Het is dus belangrijk dat het dossier voldoet aan deze kwaliteitscriteria. In het formulier in KIOSK, dient de aanvrager per kwaliteitscriterium een beschrijving te geven.

 

Wanneer aanvragen?

 • januari, februari, maart, april: 15 oktober van het jaar vooraf
 • mei, juni, juli, augustus: 15 februari
 • september, oktober, november, december: 15 juni

 

Welk bedrag?

 • Er is geen beperking meer op het maximaal toe te kennen bedrag.
 • De Vlaamse overheid verwacht evenwel dat de aanvrager ook zelf inspanningen doet om inkomsten te verwerven. De internationale reistoelage dient als stimuleringsmaatregel, het is niet de bedoeling om de volledige reiskosten te subsidiëren.
 • Rondreis 'ter plaatse' komt niet in aanmerking
 • Als u uw eigen wagen gebruikt, worden de vervoersonkosten berekend aan de hand van een kilometervergoeding die ook geldt voor personeelsleden van de Vlaamse overheid.

 

Meer info

www.sociaalcultureel.be/volwassenen/intsamenwerking_intedienen.aspx