in Zuid-Duitsland

stAGE festival 2019 (c) Stefan Lochau

OPROEP/UITNODIGING/AANKONDIGING

'stAGE!' wordt het eerste Europees Festival voor Seniorentheater voor niet-professionele groepen. stAGE vindt plaats van16 tot 19 mei 2019 in Esslingen (Zuid-Duitsland)

 

Gastorganisatie

 • Bund Deutscher Amateurtheater (de Duitse nationale vereniging voor amateurtheater) ism. haar nationale commissie voor seniorentheater.

 

Partnerorganisatie en lokale gastorganisatie

 • Württembergische Landesbühne Esslingen

 

Andere co-partners

 • Landesverband Amateurtheater Baden-Württemberg e.V. (LABW)
 • Kulturzentrum Dieselstrasse e.V., Esslingen

 

Uitnodiging om deel te nemen!

Acht seniorentheaterproducties vanuit heel Europa worden uitgenodigd om te spelen op het festival. Zij worden verondersteld een representatieve staalkaart te bieden van het seniorentheater in hun land van afkomst. Dit moet tot uiting komen door de inhoud en de speelstijl.

Per land zijn tien personen per productie uitgenodigd. (Uitzonderingen zijn mogelijk in specifieke gevallen.)

Vooral producties die niet louter op tekst of taal gebaseerd zijn en makkelijk verstaanbaar zijn voor een internationaal publiek worden aangemoedigd om zich kandidaat te stellen!

Groepen waarin leden van verschillende generaties meespelen zijn eveneens welkom, evenals groepen waarin personen met fysieke of mentale handicap meespelen.

Producties uit verscheidene disciplines zijn welkom om hun kandidatuur in te dienen: cabaret, musical, bewegingstheater, schimmenspel, pantomime, danstheater…

 

Wat we willen bereiken

We willen een Europees festival op touw zetten, met seniorentheatergroepen uit verscheidene Europese landen.

 

Wat we willen laten zien is het artistieke en thematische blikveld van seniorentheater in Europa, om op die manier de sociale relevantie ervan onder de aandacht te brengen. Daarnaast willen we een Europees netwerk creëren.

Naast de optredens, die vanzelfsprekend de basis vormen van het festival, willen we daar een tweede element aan toevoegen dat het evenement kan verrijken: een leeromgeving met mogelijkheden tot gesprek en discussie.

Een derde element bestaat uit workshops en kansen tot ontmoeting in de gaststad, waaraan de spelers en de bezoekers actief kunnen deelnemen.

 

Wat we verwachten

 • De deelnemende groepen moeten, op zijn minst vertegenwoordigd door een delegatie, aanwezig blijven gedurende de hele duur van het festival. Die delegatie moet verbaal in staat zijn om de groep te vertegenwoordigen in groepsdiscussies. Enige vaardigheid in de Engelse taal is dus nodig.
 • De deelnemende groepen bezoeken de voorstellingen tijdens het festival en nemen deel aan de besprekingen ervan.

 

Wat we aanbieden

 • We bieden vrij logement en maaltijden (behalve drank) tot 10 personen per groep.
 • Voor groepen die komen uit landen met een laag bruto nationaal product bieden we ook een verzekering tegen ziekte, ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid voor de duur van het festival (lees: tijdens de duur van hun verblijf in Duitsland).
 • De kopijrechten voor de productie zullen worden betaald door de gastorganisatie.
 • Een financiële tegemoetkoming in de reiskosten is mogelijk, afhankelijk van de fondsen die het festival zal ontvangen. Normaal gesproken moeten de reiskosten worden betaald door de groepen zelf. In specifieke, gemotiveerde gevallen kan een tegemoetkoming in de reiskosten worden uitgereikt, afhankelijk van de beschikbare fondsen. (Noot van OPENDOEK: We raden je wel aan een 'tegemoetkoming in de reiskosten voor internationale projecten' aanvragen bij de Vlaamse overheid. Klik hier voor een link naar hun website.)
 • Vrije toegang tot alle voorstellingen en evenementen op het festival.
 • Bespreking en feedback door een gekwalificeerde moderator.

 

Jury

De groepen die worden uitgenodigd om deel te nemen zullen geselecteerd worden door een jury in oktober 2018. Vertegenwoordigers van de Duitse nationale commissie voor seniorentheater zullen – onder andere – deel uitmaken van de jury. De genomineerde groepen zullen geïnformeerd worden tegen 30 november 2018.

 

Bezoekers en toeschouwers

Gasten, bezoekers en toeschouwers van over de hele wereld zijn welkom.

 

Kandidaturen

Kandidaturen voor deelname zijn welkom via het formulier hieronder (in het Engels). Stuur het ingevulde formulier op voor 15 juli 2018.

 

Kandidaturen zenden aan:

 

Bund Deutscher Amateurtheater e.V.

Ulrike Straube

Lützowplatz 9

10785 Berlin

Germany

 

Tel. +49 30 263985917

Fax +49 30 263985919

straube@bdat.info

 

www.bdat.info

 

Announcement stAGE! 2019.pdf

Application stAGE! 2019.pdf