Kees Deenik (NL)

TimeSlips maakt verhalen met mensen met dementie. Dit gebeurt vanuit de visie dat je niet op zoek gaat naar wat mensen nog weten, maar de mogelijkheden van hun fantasie gebruikt om verhalen te vertellen. Hiermee voorkom je de teleurstelling van het niet herinneren en activeer je het plezier om met elkaar een verhaal te maken.

 

TimeSlips kan gedaan worden met groepen van 8-10 personen, waarbij aan de hand van een afbeelding en de vragen van een facilitator, een verhaal wordt gemaakt met de respons van de deelnemers. Dit verhaal wordt vastgelegd en vindt zijn weg weer terug naar de deelnemers, hun mantelzorgers en verzorgenden. Verhalen gemaakt met TimeSlips lezen vaak als poëzie. Vol associaties in korte, vaak poëtische zinnen. De zinnen rijgen zich aaneen tot een verhaal.

 

TimeSlips stimuleert de fantasie en doet daar een appèl op. Kennis of herinnering is daarin niet van belang. Elke bijdrage is waardevol en bouwt mee aan een verhaal. Het maakt het contact met de dementerende medemens waardevol en biedt mogelijkheden om dit contact betekenis te geven.

 

De workshop geeft een inleiding op de methode TimeSlips, verhalen maken met dementerenden. Er wordt ingegaan op de technische aspecten, dementie gerelateerde aspecten en er zijn voorbeelden. Er is voldoende ruimte voor vragen stellen en discussie.