LKCA, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie Amateurkunst (NL)

'Long live arts' - LKCA

In 2013 ging in Nederland het meerjarenprogramma Lang Leve Kunst van start. Het LKCA, in samenwerking met het VSBfonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo, hebben sinds die tijd een enorme impuls gegeven aan cultuurparticipatie voor en door ouderen.

Ruim 1000 projecten zagen in de afgelopen jaren het licht. Maar hoe zorg je er voor dat het niet blijft bij een eenmalig project? En hoe bereik je ouderen die niet eerder aan een culturele activiteit hebben meegedaan? Hoe kun je mensen een nieuwe ervaring geven?

 

In deze sessie geeft Ingrid Smit inzicht in de opzet en uitvoering van het Lang Leve Kunst programma, en vertelt Shirley Hendrikse van STRP Senior over hun ervaringen binnen het programma Lang Leve Kunst en de deelname aan het programma Age Friendly Cultural Cities.