•  
    1 Begin 2 Einde deel 1 3 Einde deel 2 4 Overloop uw gegevens en klik daarna op de knop indienen 5 Voltooid
  • Gelieve dit formulier ten laatste twee maanden voor de viering in te vullen, zodat uw aanvraag tijdig kan worden behandeld.

  • 1. Gegevens van de aanvrager / contactpersoon